مصاحبه سلام سینما با علیرضا تابش مدیر بنیاد سینمایی فارابی

85

گفت و گوی سلام سینما با علیرضا تابش مدیر بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر