پهلو خوابیده روی میز فیله

1,866
این حرکت جزو حرکات پیشرفته پهلو محسوب شده و اجرای آن به مبتدی ها توصیه نمی شود. همان طور که می بینید برای اجرای آن باید به پهلو روی میز فیله سوار شوید و پاهایتان را به شکل ضربدری زیر غلتک های دستگاه قلاب کنید. افراد مبتدی بهتر است برای تمرین دادن عضلات پهلو (مایل داخلی و شکمی)، همین حرکت را روی زمین اجرا کنند.
pixel