استفاده از ایمپلنتهای دندانی برای کل قوس دندانی

383
اولین قدم نصب ایمپلنت به عنوان جایگزین ریشه های دندانهای از دست رفته است. در این مورد، 5 ایمپلنت دندانی استفاده شده اند. دندانهای موقتی متصل میشوند تا در مدتی که منتظر فرا رسیدن زمان نصب بریج دائمی هستید، بتوانید فعلا راحت غذا بخورید. همه آنچه باید در مورد ایمپلنت دندان بدانید: http://www.dr-shamshir.com/fa/News-View-24.html
pixel