پارک علمی - تفریحی فن آموز در شبکه یک سیما

1,520

پارک فن آموز، یک خانه علم ایرانی است و تجهیزات آن ساخت ایران (شرکت فن آموز) است. محیطی شاد و تعاملی که برای انجام آزمایش و مشاهدات علمی تجهیز شده است. از سال ۱۳۸۵ تاکنون، تقریباً ۸۵۰ هزار نفر بازدیدکننده داشته است (عمدتاً دانش آموز و معلم). اکنون در حدود ۷۰ وسیله مختلف در آن مستقرشده و این تعداد به تدریج در حال افزایش است. پارک فن آموز همچنین محل ضبط برنامه تلویزیونی «فن آموز»(به نام چیستا) است.

فن آموز
فن آموز 103 دنبال کننده