جلسه 21 آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

534
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• روش جمعِ اعداد صحیح با استفاده از دایره های سفید و سیاه! • روش جمعِ دو عدد صحیحِ مثبت • روش جمعِ دو عدد صحیحِ منفی • مدت زمان جلسه: حدود 26 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel