تیزر بسته الحاقی The Ancient Gods بازی Doom Eternal

1,130
در جریان رویداد QuakeCon At Home، اید سافت‌ور اولین بسته الحاقی داستانی بازی Doom Eternal را معرفی کرد. 
pixel