خانه دوستدار کودک - زبان فارسی

1,128
این موشن گرافی توسط پژوهشکده سلامت کودکان، مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی کودکان با همکاری مرکز ترومبوز هموستاز میلان ایتالیا و فدراسیون جهانی هموفیلی تولید شده است.
pixel