آیت الله العظمی حسینی زنجانی: حالات بزرگان را مطالعه کنید؛ چون همت آفرین است

415

سخنرانی آیت الله العظمی حسینی زنجانی در دهمین نشست طریق سعادت