جشن فارغ التحصیلی دانشگاه شهید بهشتی 11 تیر 1398

1,666
جشن فارغ التحصیلی دانشگاه شهید بهشتی 11 تیر 1398 ، جشن دانش آموختگی رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی 11 تیر 1398
pixel