شاگرد در کسب و کار

146

شاگر آوردم توی کارم و ضرر کردم دوباره شاگرد بیارم؟ بنظرتون شاگرد داشتن در کسب و کار خوبه یا نه؟ چطوری شاگرد انتخاب کنم؟ چطور شاگرد داشتن باعث سودآوری کسب و کارمون میشه؟ جواب سوال های بالا رو در این کلیپ از دکتر کاویانی بشنوید www.khodsakhte.ir