پرتره هایی برای جهانی بهتر؛ برندگان عکاسی پرترهٔ لنزکالچر

1,327

شبکهٔ عکاسی لنزکالچر برندگان مسابقهٔ پرترهٔ سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد. آثاری از ۳۹ عکاس از ۲۰ کشور. پرتره هایی که اغلب بازتاب دهندهٔ چالش های همه گیر دنیای امروز و هنرمندِ معاصر هستند. با آثار مورد تقدیر قرار گرفتهٔ این جوایز آشنا شویم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده