بالا بردن رتبه الکسا تا 10 وبالا برن بازدید تضمینی تضمینی

102
رتبه الکسا بالا میرود کد زیر را در سایت بگزارید = var head = document.getElementsByTagName("head")[0]; var script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.async=1; script.src = "https://s1.mediaad.org/serve/koretv.co/loader.js" ; head.appendChild(script);
pixel