زد و خورد مرگبار هواداران در خیابان بعد از دربی

157
درگیری شدید میان هواداران دو تیم اتلتیکو نشنال و ایندپندینت مدلین که بازتاب رسانه ای گسترده ای در کشور کلمبیا و جهان داشته است.
pixel