گیج ترین کارشناس دنیا در صدای آمریکا!

346
۩ ۩ ۩ سونامی ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ سونامی ۩ ۩ ۩ 160 دنبال‌ کننده

کارشناس خوب صدای آمریکا که این باشه به نظرتون بدترینش کیه؟ طرف دو دقیقه حرف میزنه فقط یک دقیقه و پنجا ثانیه اش رو.. بقیه اش رو نمیگم تا ببینید!