عقرب‌ماهی ریشو: Scorpaenopsis barbata

75

عقرب‌ماهی ریشو (نام علمی: Scorpaenopsis barbata)، از عقرب‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی حداکثر 22 سانتیمتر است. عقرب‌ماهی ریشو کفزی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Scorpaenopsis-barbata.html

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel