شعرخوانی مهناز خورشید سوار و نقالی فهیمه باروتچی در آیین سپاس علی اکبر صادقی

173

آیین سپاس استاد علی اکبر صادقی و رونمایی از تندیس جشنواره فیلم شاهنامه با یادی از عباس کیارستمی از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان و جشنواره فیلم شاهنامه با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی به کوشش و دبیری کورش جوادی برگزار شد.