از سلبریتی ها هم پول می گیرم

8,841

گفتگو با سلبریتی دندانپزشکی ایران ، دکتر رها رادفر برای دیدن گفتگو های بیشتر و ارتباط با ما به وبسایت ما سری بزنید jpeg-media.com

hadi777

hadi777

1 هفته پیش
رفتن پیش پزشک خانوم برای اقایان وبرعکس برای خانوم ها اگز پزشک اقا یا خانم که طبابت و مهارتش در پزشکی در همان حد هست اشکال شرعی داره مگر اینکه اون پزشک از دیگران حاذق تر باشه وتنها مشکل بیمار را ان پزشک حل بتونه حل کنه