نماهنگ زیبا و احساسی بحرینی + زیرنویس فارسی

148
این نماهنگ در مورد رهبر جنبش الوفاق شیخ علی سلمان مبارز بحرینی که محکوم به حبس ابد است سروده شده است
pixel