دستگاه های مونتاژ خودکار شیلنگ

384

دستگاه های مونتاژ شیلنگ و لوله شامل دستگاه های پرس شیلنگ ، برش شیلنگ ، میزتست ، پوستكن ، خم و پرچ لوله دستگاه هایی هستند. دو شرکت آلمانی و فلاندی یونیفلکس (UNIFLEX) و فینپاور (FINNPOWER) در صنعت دستگاه های مونتاژ شیلنگ از لحاظ کیفیت بسیار معروف هستند و شرکت راستین کار به عنوان نماینده انحصاری این دستگاه ها در خاورمیانه با این شرکت ها برای فروش دستگاه مونتاژ شیلنگ و لوله در ایران همکاری می کند. www.rastinkar.com 02133991852 02133976530 02133976531

Rastinkar
Rastinkar 2 دنبال کننده