نرم افزار پخش مویرگی

909
نرم افزار پخش مویرگی کارا به عنوان اولین نرم افزار جامع پخش مویرگی تحت وب در صنعت پخش کشور از سال 1383 پیاده سازی و در اختیار شرکت های پخش مویرگی قرار گرفت، امکانات بسیار مفید این نرم افزار پخش مویرگی راهگشای شرکت های پخش در فعالیت های اقتصادی می باشد. در کنار شما هستیم.
pixel