ساخت فیلم صنعتی کارخانه رب روژین تاک کرمانشاه

129

ساخت فیلم صنعتی از تجهیزات فراوری رب روژین به سفارش شرکت پیشران پارت پایا