وبینار آموزشی The Curse and Blessing of Artificial Intelligence

19
IEEEIranSection 1 دنبال‌ کننده
وبینار آموزشی The Curse and Blessing of Artificial Intelligence - پروفسور حمیدرضا عربنیا (Prof. Hamid R. Arabnia)، عضو هیئت علمی دانشگاه جورجیا آمریکا (The University of Georgia, USA)
IEEEIranSection 1 دنبال کننده
pixel