بازدید معاون رییس جمهور ازبازارچه قدیمی خیابان مطهری شهرداری گرگان

21
بازدید معاون رییس جمهور ازبازارچه قدیمی خیابان مطهری به منظور تبدیل به کارخانه علم و فناوری
Hirkannews 13 دنبال کننده
pixel