مدیر عامل شرکت ؛ مدیر ارشد ارتباط گستر

189
مهندس قنوانتی مدیر عامل شرکت در یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران بعنوان مدیر ارشد ارتباط گستر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند
pixel