فرایند تفکر و علت و معلول

325
Simadars 2 دنبال‌ کننده
فرایند تفکر ذهن ما به روش های متفاوتی به ما در درک پیچیدگی های دنیای پیرامونی مان کمک می کند. گاهی این فرایند به ما در درک تمایزها کمک میکند گاهی علت و معلول را به ما می شناسد و یا سایر روش های دیگری که در فرایند تفکر وجود دارد. در این ویدئو در باره فرایند تفکر صحبت شده است.
Simadars 2 دنبال کننده
pixel