ثروتمندان با درآمدشان چه می خرند؟

817
نیما عربشاهی 54 دنبال‌ کننده
ثروتمندان با درآمدشان چه می خرند؟ چگونه با هر درآمدی بتوانیم ثروت آفرینی کنیم؟ در این فیلم کوتاه، آقای تیم سِیلز (Tim Sales) توضیح می دهد که سه دسته ی فقرا، طبقه ی متوسط و ثروتمندان با درآمدشان چه می خرند؟ وی با توضیح مختصر تفاوتهای بین دارایی و بدهی، به خوبی نشان می دهد که هر یک چه ویژگی هایی دارند و بهتر است کدامیک را بخریم. توصیه می شود برای توضیحات تکمیلی، بعد از این فیلم کوتاه، فیلم دوبله شده ی «دستمزد عالی» را تماشا کنید. این فیلم در دو نسخه کامل و کوتاه شده موجود است.
pixel