دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 28

64

شماره بیست و هشت-1397/10/18 در برنامه شماره بیست و هشتم دیدبان حقوق کسب و کار از : ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات خودروهای موجود در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi