شعرخوانی خلیل شفیعی در رثای سردار سلیمانی

189
شعرخوانی خلیل شفیعی پیش درآمدی بر همایش شاعران فارس خاتم سلیمانی در رثای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس آفرینش های ادبی- هنرهای تصویری
pixel