مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی25

1,641

- یک هفته پس از عمل جراحی زیبایی بینی - بینی قبل عمل: استخوانی - نتیجه جراحی: نیمه فانتزی

pixel