فراموش کردن جایزه MVP فینال بسکتبال ان بی ای توسط کوای لنارد در کنفرانس خبری

152
بسکتبال ان بی ای - فراموش کردن جایزه MVP فینال بسکتبال ان بی ای توسط کوای لنارد در کنفرانس خبری - 14 ژوئن 2019
pixel