مشاوره بازاریابی و فروش ، تبلیغات ، برند سازی ، تحقیقات بازاریابی . مهندس حمیدرض

192

مشاور بازاریابی و فروش مشاوره بازاریابی و فروش مشاوره کارآفرینی مشاور تحقیقات بازاریابی مشاور برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی بازاریابی و فروش حمیدرضا قنبری حمیدرضاقنبری قنبری حمید قنبری برندینگ مشاور مارکتینگ مشاور کسب و کار مشتری مداری سخنران نویسنده بازاریابی دیجیتال بازاریابی تلفنی بازاریابی شرکتی معاونت بازاریابی و فروش مدیر شایسته ملی مدیر اجرایی خودرو واردات خودرو خرید و فروش