معرفی رویداد جامع پیشرفته مدیریت موثر

31
معرفی رویداد جامع پیشرفته مدیریت موثر که توسط مدیران خلاق برگزار می گردد. جهت ثبت نام به Modirankhallagh.ir و یا اپلیکیشن مدیران خلاق مراجعه و یا با شماره های 02177227582 و 09120291887 تماس بگیرید.
pixel