روز تولد تلفن همراه در ایران

84

شبکه چهار- 19 مرداد 98- 20:00 | امروز سن تلفن همراه در ایران به ربع قرن رسید. /گزارشی از روند ظهور تلفن همراه در کشورمان.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده