فیلم پروژه احراز هویت در مسیریابی شبکه WSN با رمزنگاری Diffie–Hellman در NS2

47

پروژه احراز هویت در مسیریابی شبکه WSN با رمزنگاری Diffie–Hellman در نرم افزار NS2 در لینک زیر: https://netsimulate.net/authentication-wsn-routing-with-diffie-hellman-encryption-algorithm-in-ns2

pixel