پیش نمایش فصل4پکیج فنون گزارش نویسی برای ناظر ساختمان

392
کانال رسمی فنون عمران 274 دنبال‌ کننده
392 بازدید
اشتراک گذاری
همانطور که می دانید ، یکی از حساسترین و پر حادثه ترین مراحل اجرای ساختمان ، مرحله گودبرداری و اجرای سازه نگهبان می باشد .در این راستا قانون وظایف سنگینی را بر عهده ناظر گذاشته و در صورت عدم اجرای این وظایف ، مهندس ناظر باید خسارت سنگینی را پرداخت نماید .از این رو در فصل چهارم به شرح وظایف کامل هر کدام از مهندسان ناظر در زمان شروع گودبرداری و اجرای سازه نگهبان پرداخته و با ذکر چند حالت به عنوان مث
pixel