سیزده به در، در خانه بمانیم،خوانش شیدا حبیبی

491
Sheyda Habibi 100 دنبال‌ کننده
#سیزده_بدر سال دگر، هیچ کس نباشد در به در از عشق و مهر و عاطفه، قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و ناامید، هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت، از ضربه ی سرد تبر از جنگ و خونریزی،زمین، خالی بماند سر به سر هرگز نماند کودکی، بی سایه ی سبز پدر تنها دلی که عاشق است، باشد به هر جا معتبر از جان پاک عاشقان، باشد جدا شر و خطر چشم انتظار هر آن که هست، آید عزیزش از سفر بی غصه باشند مردمان، سال دگر سیزده بدر
5 ماه پیش
Sheyda Habibi 100 دنبال کننده
pixel