آموزش دفاع شخصی استاد حامد انصاری-کلیپ 24:مهار حریف ، بعد ازگرفتن مشت های ترکیبی

306

"زاویه دوم فیلم برداری"؛ آموزش دفاع شخصی استاد حامدانصاری-کلیپ و قسمت بیست و چهارم : مهار حریف ، بعد از گرفتن مشت های ترکیبی - توجه: تکنیک های آموزشی این سری ، حدود 40 کلیپ میباشد-کلیپ اول ، پیش نیاز یادگیری سایر موارد میباشد.ضبط در 21 دی سال 1397 تلفن:09353509698-02133509698-02133542316 ضمنا جهت مشاهده کلیه فیلمهای رزمی اعضاوهنرجویان باشگاه سادات اخوی ازبدوتأسیس تاکنون میتوانید به آدرس سایت:www.bashgah-sadat.comمراجعه نمائید.برچسب ها:رزم انتظاران-حضرت مهدی (عج)-استاد احمد علمایی-کمیته مساجد

pixel