مقام محمود ؛ مستند زندگی شهید اربعین روحانی مدافع حرم میرزا محمود تقی پور

435

مقام محمود ؛ مستند زندگی شهید اربعین روحانی مدافع حرم میرزا محمود تقی پور ؛ مسئول گروه جهادی طراوت ماندگار (فعال درزمینه محیط زیست) و عضو شورای مرکزی موسسه بلاغ مبین که اربعین سال 96 در منطقه بوکمال سوریه به شهادت رسید.