️صبح ها با شکر گزاری شروع میکنم

344
b_titr 3.9 هزار دنبال‌ کننده
️حسین طاهری هکر رشد کسب و کار در گفت و گویی با بی تیتر: افرادی که با من کار میکنن همکار من هستن نه کارمند این رو بارها گفتم...... چقدر این دیدگاه رو دوست دارین؟؟؟
b_titr 3.9 هزار دنبال کننده
pixel