تراكنش،،،يوهاهاها شب خوش

تراكنش،،،يوهاهاها شب خوش

4 روز پیش
خدا نكنه ابجى جونم،،،،،،،،، خودت گفتى كه ديگه از اين حرفا نميزنى=(