بازبینی و انتخاب آثار اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

143
143 بازدید
اشتراک گذاری
بازبینی و انتخاب آثار داستانی، مستند و پویانمایی اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد
filimo
ملکه گدایان - قسمت 3
%95
افرا از نام ملکه به عنوان زنی که پشت همه توطئه هاست رونمایی کرده و منتظر عاقبت آن است. ملکه قرار است به مفت آباد بیاید و همه بچه مضطرب هستند و چشم به راه ملکه ای که تا بحال ندیده اند اما در مفت آباد خون به پا می شود و خبری تلخ و هولناک به البرز می رسد ...!
pixel