تصاویری از تحقیر یک سیاهپوست توسط دو پلیس در امریکا

93
تصاویر به دست آمده از دوربین تعبیه شده روی لباس دو افسر پلیس ابعاد تازه‌ای از رفتار تحقیرآمیز آنها با یک فرد سیاهپوست را نشان داد. ماه اوت انتشار تصاویری از دو پلیس در تگزاس آمریکا که یک فرد سیاهپوست را با طناب به اسب خود بسته بودند واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت.
55 آنلاین 1.2 هزار دنبال کننده
pixel