هندسه دیفرانسیل: درس 13: فرم اساسی اول - First Fundamental Form

155
SajjadLakzian 21 دنبال‌ کننده
155 بازدید
اشتراک گذاری
درس هندسه ی دیفرانسیل موضعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصلاحیه: در اثبات اینکه مساحت رویه به پارامتر بستگی ندارد، در رابطه ی بین دترمینان متریکهای ریمانی، دترمینان ماتریس ژاکوبی تغییر متغیر، دارای توان ۲ است نه ۱.
SajjadLakzian 21 دنبال کننده
pixel