فیلم کتاب درسی 11205: ماکرو در نرم افزار Excel و اجرای ماکرو با دکمه فرمان

132
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel