دن لاک: چگونه در کسب و کار خود شکست نخوریم؟

181

95% کسب وکارها در 5سال اول شکست می خورند. اصلی ترین دلیل شکست، صاحب کسب وکار است. یکی از تله های بزرگ تقریبا تمام کارآفرینان این است که همه کارها را می خواهند خودشان انجام دهند. دلیل دیگر عدم کسب مهارتهای مدیریت کسب وکار است. معمولا هرکس در زمینه تخصص خود کسب وکار راه اندازی می کند و فکر می کند این تخصص کافی ست. اما مدیران بزرگی چون ... ادامه مقاله را از دست ندهید: http://parsvt.com/business-failure-reasons/