نواهنگ خدای من - ماه رمضان

1,299

این نواهنگ زیبا با موضوع استقبال از ماه رمضان تولید ذوالعهد ، خادم هیئت جوانان محمد رسول الله بیرجند(یالثارات الحسین) می باشد و اکنون می توانید این نوآهنگ را با صدای ذاکر اهل بیت مجتبی حاجی آبادی استماع نمایید...