جاده‌ی زیبا آمالفی در ایتالیا

36

جاده آمالفی نامی است که به بخشی از جاده ساحل آمالفی، در جنوب سورنتینو در ایتالیا داده‌اند. قسمت‌های ابتدایی جاده به دلیل رانندگی جسورانه‌ی محلی‌ها و ازدحام گردشگران کمی خطرناک و البته پرهیجان است و در آخر نیز سکوت ساحل دلچسب در انتظار رانندگان خواهد بود.

اوبار
اوبار 75 دنبال کننده