خرگوش‌ های بازیگوش - میلاد معلم می شود

12,927

میلو یک خرگوش بامزه است، شبیه به یک کودک 6 ساله و مثل همۀ بچه‌های معمولی زندگی می‌کند. او مثل همۀ بچه‌های دیگه بازی می‌کند؛ احساسات خود را نشان می‌دهد؛ تجربیات جدید بدست می‌آورد، رویاهای زیادی دارد و البته ترس‌های کوچکی هم دارد

آفرینش
آفرینش 4.1 هزار دنبال کننده