توضیحاتی در مورد رگرسیون خطی

2,807
وینفون
وینفون 977 دنبال‌ کننده

به این ترتیب، از طریق بسیاری از تنظیمات کوچک در شیب و موقعیت خط، خط حرکت را ادامه خواهد داد تا زمانی که نهایتاً در موقعیتی قرار بگیرد که مناسب برای توزیع در تمام این نقاط باشد، همانطور که در ویدیو دیده می‌شود. هنگامی که این فرآیند آموزش کامل شد، می‌توان از این خط برای پیشبینی داده هایی که می خواهیم استفاده کنیم.

وینفون
وینفون 977 دنبال کننده