رئیس جمهور در جلسه هیات دولت/7

27
27 بازدید
اشتراک گذاری
از هفته آینده وزرا و مدیران دستگاه‌‌های اجرایی به حداقل ضروری حضور کارمندان در ادارات اکتفا کنند
pixel